HACB687 Семинар: Музеите на София

Анотация:

Музеология

Преподавател(и):

 Тодор Петев  д-р
доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: