HACB686 Практика: Описание и анализ на художествено произведение

Анотация:

Музеология

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: