POLF902 Проект "Сравнителна европейска политика"

Анотация:

Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Петя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса: