POLF291 Самостоятелна работа "Институции и актьори на международните отношения"

Анотация:

Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса: