BAFB639D Финансови изчисления

Анотация:

В курса се разглеждат основните изчислителни операции за решаване на практически казуси в икономиката и по-конкретно във финансите, както и необходимия за това формулен апарат. Обхванат е материала от процентни изчисления и проста лихва през периодични вноски и многократно платими кредити до сигурни и несигурни ренти. Материалът се поднася чрез решаване на казуси от практиката.

Курсът има за цел да изгради необходимите на студентите умения за прилагане на основни икономически закономерности към конкретни практически казуси. Тези умения се използват както при обучението в останалите курсове, така и при професионалната им реализация.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Радослав Цончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Принципите за стойността на парите във времето

" Закона за дългосрочните финансови операции

" Закона за еквивалентността при несигурните ренти

2) могат:

" Да изчисляват периодични вноски

" Да определят вноски по кредити

" Да определят размера на рентните плащания при сигурни и несигурни ренти


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Процентни изчисления под и над сто

2 Просто лихвени изчисления

3 Еднократно платими кредити

4 Сложно лихвени изчисления

5 Замяна на плащания

6 Периодични вноски, съвп. периодичност

7 Периодични вноски, несъвп. периодичност

8 Многократно платими кредити

9 Сигурни ренти

10 Несигурни ренти

Литература по темите:

" Цончев, Р., Финансови изчисления, НБУ, 2009

" Йовкова, Й., Б. Петков, Финансова математика, 2001

" Йотов, Й., Актюерство, 2000

" Rini, W., Stock brokerage math, 1992

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%