PHOB600 Професионално студийно осветление - ІІ част

Анотация:

Курсът дава задълбочени познания (теоретически и практически) за използването на студийното осветление, за решаването на сложни светлини казуси и на практика показва приложението на светлината, източниците и модификаторите в сложна светлинна обстановка.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Енчо Найденов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите студенти този курс ще могат да работят свободно с фотографското осветление, да пресъздават редица светлинни обстановки и ще са в състояние да определят и заявят нужната фотографска техника за решаването на даден казус.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са завършили успешно първата част на курса PHO B500.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Различни примерни светлинни схеми в зависимост от обекта и желания резултат.

2. Принципът на единия източник.

3. Използването на студийното осветление на открито, при външни снимки.

4. Създаване на типично студийно осветление при снимки навън.

5. Практически задачи и решаване на реални казуси по горните теми

Литература по темите:

1. Commercial photography handbook, Kirk Tuck, 2010, Amherst Media. Inc.

2. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

3. Special Effects Photography- David Daye

4. Lighting photo workshop, Chris Bucher, Wiley Publishing Inc., 2007

5. Master Lighting Guide, Christopher Grey, Amherst Media, Inc. 2004

6. Light – Science & magic, Fil Hunter and Paul Fuqua, Focal Press, 1997-2007

Средства за оценяване:

Междинен проект