TCMB630 Проект: Бизнес планиране за мобилни комуникации

Анотация:

• Студентите се запознават с основните концепции при изготвмянето на бизнес план на мобилни телекомуникационни оператори.

• Студентите сами изготвят бизнес план на мобилен телекомуникационен оператор, като при това задачата може да бъде конкретизирана от преподавателя индивидуално за всеки студент.

• Проектът може да включва анализ на съществуващи бизнес проекти на мобилни оператори, анализ на нови услуги, потребление и разработка на нови приложения за крайните абонати и маркетингови аспекти при внедряването им на пазара.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Структурата на бизнес план за мобилен телекомуникацонен оператор.

• Основните инструменти на маркетинговия анализ при внедряване на нови телекомуникацонни услуги.

2) могат:

• Да създават бизнес за развитие на нови мобилни услуги.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: