VACB630 Уеб Дизайн

Анотация:

Графичен дизайн

Преподавател(и):

 Стоян Манчоров  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: