CARB011 Дизайн на анимационен типаж

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

• Курсът запознава студентите с процеса на създаване на типажа и декорите

в анимационния филм в контекста на тяхната художествена взаимосвързаност

и съобразно драматургичните особености на произведението.

• Курсът предоставя на студентите възможност за изпълнение на художествено-

творчески задачи.

• Една от главните цели на курса е да подготви студентите като бъдещи художник-

постановчици на анимационни филми.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Пенчо Кунчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите научават различни начини и стилове за създаване на типажи и декори

в анимационния филм.

2) могат:

• Да създават типажи и декори в съответния на драматургичните особености на

анимационния сценарий художествен стил.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Да рисуват по памет и въображение а също така да имат усет за цвят и композиция.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Типажът върху декора - стилово,цветово и композиционно единство.

2.Перспективата в декора: за и против.

3.Комбиниран типаж на човешка фигура и четириного животно.

4.Сериозно и комично стилово решение на типажа.

5.Композиране на група от различни типажи върху декора.

6.Декор на нощно и дневно небе.

7.Чернобяла трактовка на декора.

8.Чернобяла трактовка на типажа.

9.Техники на оцветяване на декора.

10.Декор - панорама: хоризонтална и вертикална. Безкрайна панорама.

11.Анимиране на декор в перспектива.

12.Анимиране на декор: полет над пейзаж.

13.Детска илюстрация.

14.Илюстрация за възрастни.

15.Създаване на кратък комикс.

Литература по темите:

• Художествени албуми посветени на класическото и съвременното изкуство

в областта на пейзажа,портрета,графиката,илюстрацията,рисунката и карикатурата.

Препоръчителни албуми на художници като: Saul Steinberg,Andre Francois,Seymour Chwast,Roland Topor,Sempe,Jan Lenica,Milton Glaser...

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

УЧАСТИЕ И АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТА.........20%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ...................80%

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ

УСТЕН ИЗПИТ.............................20%

КУРСОВА РАБОТА/ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ........80%