KNIB508 Практика в седмично и месечно издание

Анотация:

Книгоиздаване и печат

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р
доц. Морис Фадел  д.н.
доц. Едвин Сугарев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: