BULB550 Самостоятелна работа "Конференция на департамент "Нова българистика"

Анотация:

Книгоиздаване и печат

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: