PHIB541 Проект "Епистемологични проучвания в електрони бази данни"

Анотация:

Курсът обучава студентите в изследователска работа с електронни ресурси. Студентите ще се научат да работят с различни видове електронни ресурси, да осъществяват търсене в обемни бази от данни, да извличат обобщена информация, да съставят библиографски справки.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

гл. ас. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

различните видове бази данни за изследователска работа (пълнотекстови ресурси, виртуални библиотеки, електронни списания)

2) могат:

да работят с различни видове електронни ресурси, да осъществяват търсене в обемни бази от данни, да извличат обобщена информация, да съставят библиографски справки.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Курсова работа - 100%