ANTB004 Проект: Социална антропология

Анотация:

Етнология на България (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Васил Гарнизов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: