TENB004 Проект: Текст-действие-текст

Анотация:

Театър на английски език

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р
доц. Зарко Узунов  
доц. Ася Иванова  д-р
доц. Антоанета Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: