TENB003  Практически курс (тренинг) за спонтанност

Анотация:

Театър на английски език

Преподавател(и):

доц. Антоанета Петрова  д-р
 Мален Маленов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: