HACB644 Проект: Изготвяне и представяне на образователно съдържание (Музей на НБУ, Галерия УниАрт и др.) , използвайки методи на активно учене

Анотация:

Музеология

Преподавател(и):

 Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: