HACB571 История и теория на музеите

Анотация:

Музеология

Преподавател(и):

 Стефанка Кръстева  д-р
 Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: