APLB777 Самостоятелна работа: Градът и селото в България през XIX - XX век

Анотация:

Етнология на България

Преподавател(и):

проф. Румен Даскалов  д.н.
доц. Евгения Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: