ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност"

Анотация:

Проектът цели да провери усвоените от студентите знания в областта на основните терминологични ядра и да създаде у студентите умения за превод от испански език на различни по тематика текстове с умерена трудност. Самостоятелната работа контролира усвояването на възможностите за вариантност при превода на различни теми; превод на различни по трудност текстове от разнообразни тематични кръгове и различни по структура на текста; анализ на преводите и събиране на разнообразен тематичен материал.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
гл. ас. Венета Сиракова  д-р
проф. Мария Китова-Василева  д.н.
гл. ас. Даниела Александрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основна техника и терминология в най-разпространените области на превод;

2) могат:

• да превеждат достъпни текстове от различни области на науката, изкуството, културата и бизнесал


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? Много добро владеене на испански език и интерес към разнообразна тематика.

? Познания за социокултурните дадености в Испания и за международните стандарти за превод.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса и препоръчителна литература

1. Основни теоретични принципи в контекста на образователните цени на курса. Дефиниране и делимитиране на сферите за писмен превод.

2. Видове писмен превод и основни инструменти на преводача;

3. Основна терминология при специализиран превод, използвана в умерени по трудност текстове на испански език.

4. Основни цели на писмения превод.

5. Адекватност на превода в резличните сфери.

6. Вариантност в превода с оглед на специфичните изисквания на адресата, за когото е предназначена информацията.

7. Анализ и превод на специализирани текстове (от испански на български език), посветени на финансови и икономически теми.

8. Превод и съпоставка на текстове по идентични въпроси, застъпващи противоположни гледни точки.

Литература по темите:

Статии от вестници и от Интернет с общоикономическа, бизнес и делова тематика на испански и на български език.

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ.……100 %