ESPB535 Самостоятелна работа "Изкуството на превода"

Анотация:

• Курсът е самостоятелна работа, която студентите трябва да подготвят и представят като портфолио. Тези от тях, които не са се справили след изготвянето на практическата задача, се явяват на изпит. Практическата задача е по избор: студентите могат да преведат текст с коментар, да развият тема по определен преводачески въпрос, да представят критична оценка на преведен текст и др.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Венета Сиракова  д-р
доц. Анушка Леви  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• важните аспекти на преводаческата дейност

• да оформят самостоятелно преводен текст – във връзка с изготвената практическа задача

2) могат:

• да извършват преводаческа дейност

• да се ориентират в преводаческото изкуство


Предварителни изисквания:
Студентите да са запознати с развитието на превода през етапите на историята, с основните хапактеристики на превода в страната на изучавания език.

Студентите да имат знания и/или умения:

• да имат достатъчни познания по испански език

• преводачески опит е предимствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Запознаване с литературата по избраната практическа задача

Разработване на практическата задача

Дискусия по изготвената практическа задача

Изготвяне на окончателния вариант на портфолиото

Обсъждане на извършената работа

Литература по темите:

Материали по история на превода, Интернет, библиография по история и теория на превода, преводни произведения

• Библиография по избраната тема за практическата задача

• Справочна литература

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ