ACTR714 Самостоятелна работа: Сценични етюди по разкази на А.П. Чехов

Анотация:

Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

проф. Ева Волицер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: