BULB532 Проект "Личности на българската литература и журналистика"

Анотация:

Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  д-р
доц. Йордан Ефтимов  д-р
гл. ас. Биляна Курташева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: