MGRB599 Самостоятелна работа: "Съвременен гръцки автор"

Анотация:

Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: