MGRB598 Самостоятелна работа:"Древна Гърция и Малоазийското крайбрежие"

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и е едносеместриален. Предлага се като семинар (пътуващ) при следните условия: Участието в пътуващите семинари осигурява на студентите необходимите кредити (3). То не е задължително, и в случай че студентът не желае да участва в даден или във всичките пътуващи семинари, е необходимо да представи самостоятелна работа по тема, свързана с титула на семинара.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни сведения за историята и забележителностите на елинските градове по малоазийското крайбрежие;

2) могат:

• да представят основни сведения за историческите и природни забележителности в Ефес, Бодрум, Пергам, Измир, Айвалък;


Предварителни изисквания:
Не се поставят.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Сведения за историята на елинизма по Малоазийското крайбрежие.

2. Ефес

3. Бодрум

4. Пергам

5. Измир

6. Айвалък.

Литература по темите:

• Great Online Encyclopedia of Asia Minor

• http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fmain.aspx

Средства за оценяване:

Курсова работа