MGRB597 Новогръцката литература - основни периоди и представители

Анотация:

Курсът "Новогръцка литература" запознава студентите с явленията и процесите, присъщи на гръцката литературна традиция от разцвета на Критския ренесанс (17в.) до втората половина на 20 век.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

? Студентите научават:

• принципните съгласия и проблематичните аспекти в дискурса за обособяването на новата гръцка литература;

• основни и проблемни места в развитието й;

• жанрови и стилистични особености на текстовете, разглеждани в хода на обучението; биографии на утвърдени или засенчени от историческия канон автори и тяхното съотнасяне с динамиките за конституиране на историческото знание за литературата.

? Студентите усвояват умения:

• Да четат критично, анализирайки наблюденията си в условията на контекстуализиране, в това число - поставяне под въпрос на предпоставките и основанията за формирането на историческата легитимност.


Предварителни изисквания:
Не се поставят.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Въведение в новогръцката литература. ??????????? ?????????? – проблеми на превода. Новогръцката литература – периодизации.

Критска литература и театър (13-17 в.). Винценцос Корнарос, "Еротокрит".

(Работно заглавие: “Физическите симптоми на любовта”)

2. Измерения на гръцкото Просвещение (17-19в.). Езиковият въпрос - предпоставки и развитие. Е. Вулгарис, Дим. Катардзис, Ад. Кораис. (Работно заглавие: “Понятие за норма извън езика?”)

3. Литературните прояви в периода на Просвещението - Р. Фереос, Ат. Христопулос, И. Виларас. (Работно заглавие: “Литературната реч като целевост”)

4. Гръцки романтизъм (19 в.). Център и периферия. Стара Атинска школа. Йонийската школа и Д. Соломос. (“Ние не разбираме този селски език”)

5. Нова Атинска школа (19-20 в.). К. Паламас, Г. Дросинис, К. Хадзопулос и др. Нов подем на езиковия въпрос. (Работно заглавие: “Борбата за димотики и внезапното същностно в лицето на Янис Психарис”)

6.Нова гръцка проза (19-20 в.) Възникване и развитие на битоописателния разказ. Г. Визиинос, Ал. Пападиамандис. (Работно заглавие: “Визиинос и Пападиамандис – по(пу)ляризиране на успеха”)

7. Модерни влияния върху гръцката поезия. К. Кавафис, К. Кариотакис, А. Сикелианос, К. Варналис. (Работно заглавие: “Индивидуализъм на/и идеологиите”)

8. "Поколението на трийсетте" и неговото влияние върху развитието на гръцката поетическа традиция. Г. Сеферис, Од. Елитис, Я. Рицос, Н. Енгoнопулос. (Работно заглавие: “Елементи на сюрреализъм в рецепцията и измеренията на гръцкия сюрреализъм”)

9. Прозата на "поколението на трийсетте". С. Миривилис, Ил. Венезис, Г. Теотокас, А. Терзакис и др. (“Защо да е неологизъм носталгията”)

10. Никос Казандзакис – между проклятието и светостта. Преводаческото дело на Георги Куфов. (“Преводът като игра на тенис (Г. Куфов)”)

Литература по темите:

Интернет материали.

Средства за оценяване:

Курсова работа - 50 %

Презентация - 50 %