MGRB596 Новогръцки език - Ние и нашето ежедневие

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с базовите характеристики на културата на съвременното гръцко ежедневие и свързаните с това езикови употреби; да предостави на студентите базови компетенции, позволяващи им да се справят адекватно със ситуации, характерни за гръцкия бит.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• характеристиките на културата на ежедневието на съвременна Гърция

2) могат:

• да общуват по адекватен начин във всекидневни ситуации


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Гръцкото семейство.

2. Институции и администрация.

3. Образование.

4. Здравеопазване.

5. Професии и ангажираност.

6. Транспорт и пътуване.

7. Празници и традиции.

8. Туризъм и ваканция.

9. Развлечения и отдих.

10. Културен афиш.

Литература по темите:

Янева, П., В. Лозанов. Гърция – между мита и реалността. Изд. „Отворено общество”. София, 1999.

Пороманска, С. Новогръцки език за начинаещи. Изд. „Ровита”. В. Търново, 20022.

Пороманска, С. Новогръцки език за напреднали. Изд. „Ровита”. В. Търново, 2000.

Средства за оценяване:

Тестове.

Курсова работа.