MGRB592 Странознание - важни административни и културни центрове

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, като в продължение на един семестър студентите биват запознавани с географията, историята, политическата и административна система на Гърция, както и с нейните природни и исторически забележителности. При успешно положен изпит студентите получават 3 кредита.

Цели на курса:

• да запознае студентите с административната и политическата система на Гърция, с нейните най-важни културни и исторически забележителности.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, завършили успешно курса, са запознати с административното и политическото устройство на съвременна Гърция, с нейната география и нейните най-важни културни и исторически забележителности.
Предварителни изисквания:
Необходими са основни познания от практическата граматика на българския език, добро владеене на правописа и правоговора.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Политическа система и административно деление на Гърция.

2. Физическа география на Гърция.

3. Тракия, Македония, Епир. Исторически и културни забележителности.

4. Централна Гърция.

5. Атина.

6. Южна Гърция.

7. Островите.

Литература по темите:

Гърция – между мита и реалността, „Отворено общество” 1999, автори: Петя Янева, Ваня Лозанова

Материали от Интернет

Средства за оценяване:

Тест №1

Тест №2

Самостоятелна работа, участие в дискусии и презентации

Текущ контрол - 50 %

Финален изпит - 50%