DIHB006 Проект "Дигитални умения в епохата на визуалната достъпност" (Digital Skills in the Age of Visual Access)

Анотация:

Преподавател(и):

 Людмил Дуриданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: