DIHB005 Проект "Музикалните умения като инструмент за иницииране на виртуална среда" (Musical Skills as a Tool of Virtual Audience)

Анотация:

Преподавател(и):

гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: