BAFB551D Самостоятелна работа: Икономикс

Анотация:

Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: