PHOB534 Комерсиални фотографски проекти

Анотация:

Фотография

Преподавател(и):

 Александър Нишков  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: