PHOB303 Приложни аспекти в художествената фотография

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът цели да запознае студентите с основите на фотографията и основните художествени изисквания при решаване на творчески задачи. Запознава с основните правила при снимане на пейзажи, портрети, натюрморти, архитектура – интериор и екстериор, спортна фотография, макрофотография и др.

Специално място се отделя на портретната фотография и основните светлинни схеми при студийни снимки.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Динамир Предов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Компетенции /знания, умения и нагласи, които се усвояват в резултат от курса/.

Студентите ще: 1. Знаят : Знаят каква е конструкцията на фотокамерите, видовете фотоматериали и определянето на експозицията.Те научават основните правила за изграждане на фотокомпозицията, подчертаване на сюжетноважните елементи и контролиране на дълбочината на рязко изобразяваното пространство.Основните светлинни схеми при снимки в студио.

2. Могат Да се справят с основни фотографски задачии владеят основните правила за използване на наличнато осветление.Ще могат да правят портрети в стил "Рембранд" и "висок ключ".
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Кратка история на фотографията

Фотографско творчество.Някои от световните майстори

Фотографска техника

Светочувствителни материали

Експозицията във фотографията

2. Светлината като изразно средство

Изобразителните средства на фотографията

3. Композиция и линия - основни правила

Подчертаване на сюжетно важнте елементи и изграждане на смислов център

Дълбочина на рязко изобразяваното пространство

4. Светофилтри - приложение

Изкуствени източници на светлина. Нажежаеми фотолампи

Изкуствени източници на светлина. Електонни светкавици

5. Натюрморт при естествено и изкуствено осветление

6. Портретна фотография при изкуствено осветление.

Портретна фотография при естествено осветление.

6.А.Основни видове и аксесоари за студийни снимки.

6.Б.Основни светлинни схеми при студийни снимки.

6.В.Тънкостите на позирането.

7. Пейзажна фотография

Снимане на природа. Цветя, гъби, дървета

Снимане на природа. Насекоми, птици, млекопитаещи. Макрофотография. Снимане на монети и медали

8. Репортажна фотография

Спортни снимки.Снимане на движение

Спектакъл - театър, балет, концерт, Особенности на цветната фотография

Построяване на цветния кадър. Цвят и работа с цвета

Тоналности на естествената светлина

9. Архитектурни снимки - екстериор

Архитектурни снимки - интериор

10.Актова фотография - основни принципи

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

На български език

1. Беседи за фотографското майсторство - Лидия Дико

2. Да фотографираме без грешка - Курт Фритче

3. Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

4. Загадките на фотопроцеса - В.Симеонов

5. Изкуствено осветление във фотографията - Ян Шмок

6. Научна Фотография - Янка Кюркчиева

7. Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

8. Обща фотография - първа и втора част - Янка Кюркчиева

9. Портретна фотография - Панайот Бърнев

10. Проявяване - Норберт Гьопел

11. Фототрикове - Алфред Улман

12. Художествена фотография - Васил Кацев

13. Цветна фотография - Янка Кюркчиева

14. Как се правят хубавите снимки – Питър Бъриан, Роберт Капуто

Поредица за фотолюбителя

1. Копиране на снимките - Вл.Киперов

2. Репродукционна фотография - Константин Кемерджиев

3. Техника на фотоувеличението - Живко Арабов

4. Фотографика - Вл.Киперов

На руски език

1. Фотография.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

2. Увеличение фотоснимка - Р.Ресинг

3. Фотографирование живой природы - К.Престон - Мефем

4. Експозиция в фотографии - Л.Гонт

5. Фотография- Е.Митчел

6. Творческая фотография -Сергей Морозов

7. Творческие методы печати в фотографии - Г.Вудхед

8. Въведение в художественую фотографию - А.Панфилов

9. Ретуш - когда и как - Карл Сютерлин

10. Репродуцирование слайдов - Д.Лутоверь

11. Особые приемы фотографии - Б.Плушников

12. Фотосъемка движения - Д.Морли

13. Изкуство цветной фотографии - Джон Хеджкоу

14. Фотография шаг за шагом - Майкъл Ленгфорд

На английски език

1. Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

2. Interior Shots - Roger Hicks , Frances Shultz

3. People Photography - Urs Tillmanns

4. Advertising Photography - Urs Tillmanns

5. Special Effects Photography- David Daye

6. Nudes - Roger Hicks , Frances Shultz

7. Still Life - Roger Hicks , Frances Shultz

8. Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

9. Practical Photography – John Freeman

10. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

11. The Camerawise Guide To

Practical Photography - Roger Hicks

12. Personal Views – Lee Frosts

13. The Nude – Bruce Pinkard

14. Fashion Photography Now – Catherine Chermayeff

Средства за оценяване:

Формите за текущо оценяване са тестове и курсов проект.