TCMB525 Практика: Радиокомуникационни системи и технологии

Анотация:

Курсът е специализиращ в областта на фиксираните и мобилни радиокомуникации. Тематиката му обхваща принципите на изграждане на радиовръзка, радиовълни, работни честотни обхвати и канали, стандарти. Разглеждат се радиотехническите системи за пренасяне на информация и антенно-фидерните устройства.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да прилагат специализирани знания и системен подход в областта на радио комуникационната техника и технологии.

2) могат:

да прилагат получените знанията в областта на радиокомуникациите.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Основни познания по електротехника и електроника.

- Основни познания по радиопредавателна и радиоприемна техника.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Индивидуални задачи по препоръка на преподавателя.

Практически разработки в областта на радиокомуникациите.

Литература по темите:

Записки на лектора

Средства за оценяване:

Курсова задача, събеседване, тест