RUSB519 Проект "Сравнителна културология"

Анотация:

Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите: