ADVB913 Проект: Конкурс за избор на рекламна агенция

Анотация:

Основната цел на проекта е да разкрие пред студентите отделните етапи в процеса на избор на рекламна агенция. Сред основните цели е да се възпита в студентите поведение на коректност и разбиране на клиентските проблеми и начините на търсене на ефективно разрешение за тях.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Начините, по които рекламодателите взимат решения в областта на рекламата

• Структура на рекламния отдел

• Основни етапи в работата с рекламна агенция

2) могат

• Да работят успешно с рекламодатели

• Да предлагат решения в областта на рекламата, съобразени с нуждите на клиентите


Предварителни изисквания:
Общи познания в областта на рекламата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Всеки студент получава индивидуално задание от преподавателя в началото на семестъра

Литература по темите:

• Медияпланиране на рекламната кампания, Христо Катранджиев

• Увод в мениджмънта на рекламата, Камен Каменов

• Интернет ресурси:

o www.baa.bg

Средства за оценяване:

самостоятелни работи, курсова работа