INFB106 Проект: Програмиране на уеб сайтове

Анотация:

Този извънаудиторен курс представлява придобиване на практически умения, свързани с проектирането и разработката на уеб-сайтове.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

гл. ас. Филип Андонов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно преминалите този извънаудиторен курс ще могат да проектират и разработват уеб-сайтове за различни цели
Предварителни изисквания:
Базови познания по програмиране за уеб

Базови познания по бази данни

Познания по HTML,javascript, CSS

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

техничска оценка на разработката

защита на проект