CITB391 Самостоятелна работа: Програмиране с Python

Анотация:

В този курс се развиват практическите умения по използване езика за програмиране Python и прилагането на философията зад него - instant hacking, бързо прототипиране.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

гл. ас. Филип Андонов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса ще могат да използват езика Python за бързо прототипиране и разработване на разнообразни приложения.


Предварителни изисквания:
Познания по поне един език за програмиране

Базови познания по алгоритми

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Beginning Python From Novice to Professional, Magnus Lie Hetland

Beginning Python

Peter Norton, Alex Samuel, David Aitel, Eric Foster-Johnson, Leonard Richardson, Jason Diamond, Aleatha Parker, Michael Roberts, Wiley Publishing

Средства за оценяване:

техническа оценка на проект

защита на проект