CSCB696 Самостоятелна работа: Е-бизнес

Анотация:

Студентите да разработят самостоятелно казус на базата на получените знания в основния курс.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Мария Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да правят обзор на публикуваната литература по темата

• Самостоятелно да дават решения и анализи по темата

2) могат:

• Да са запознати с публикациите и да анализират аспект от тях.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Казус, който се обновява всеки семестър.

Литература по темите:

1. Technews.bg

2. Сп. CIO, броеве от последната година, www.cio.bg

3. http://digitalenterprise.org/ - Michael Rappa

Средства за оценяване:

казус - 100%