CASB508 Самостоятелна работа "Типаж, декор и сториборт"

Анотация:

Да усъвършенства умението на студентите в тяхната работа като бъдещи художник-постановчици на анимационни филми.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Пенчо Кунчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите този курс получават допълнителни знания и умения при създаване на типажите,декорите и сториборда в собствените им проекти.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат познания,подготовка и умения в областта на рисуването,живописта и класическсата анимация.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Работа по проекти по зададена тема както и свободни работи.

Литература по темите:

Препоръчителни албуми на художници като:Saul Steinberg,Roland Topor,Seymour Chwast,Milton Glaser,Maurice Sendak,David Hockney,Etienne Delessert,Georges Schwizgebel,Yurii Norstein...

Средства за оценяване:

Курсови задачи и проекти.........100%