Електронен каталог

Мален Маленов

Академична длъжност:
Департамент:
Телефон:
0888835976
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


• 2009 Част от преводаческия екип на: „Речник на психоанализата” на Ж. Лапланш и Ж.-Б. Понталис (стр. 1-110) Laplanche, J., Pontalis, J.-B., Vocabulaire de la Psychanalyse, Presses Universitaires de France, 1967.

• 2008 „За терапевтичните консултации на Уиникът” и превод на български на: Уиникът, Доналд: „Някои психологически аспекти на престъпността сред малолетни” (1946), „Антисоциалната тенденция” (1956) и „Случай ХVІ”. Публикувано в: „Антисоциалното поведение – теория и терапия”, Изд. ЦПСП, София 2008 г.

• 2007 – проект „ELSA”, European Alcohol Policy Network, изследване на въздействието на маркетинга и рекламите на алкохол в България върху групи от ученици – принос за изследователския дизайн, събирането и обработката на данните.

• 2006 – в екип с д-р Георги Василев и д-р Даниела Алексиева: „Вариации в общото психологическо благосъстояние като страничен ефект от лечение с Peg-Intron и Ribaverin на пациенти на поддържащо лечение с метадон”, психометрично изследване.

• 2003-2007 – над 10 преводни статии от областта на психотерапията и психодрамата, публикувани в A!P – българският уебсайт за психодрама и действени методи http://actinplay.cult.bg. Съ-основател на сайта.

• 2000 – маг. теза „Върху проблема за статута на психоанализата – Фройд и естествената наука на 19 век” – историко-епистемологическо изследване върху проблема за „терапевтичната верификация” в психоанализата (автори: Зигмунд Фройд, Херман фон Хелмхолц, Клод Бернар, Пол Рикьор, Юрген Хабермас, Карл Попър, Адолф Грюнбаум)

Курсове от текущия семестър: