Електронен каталог

преп. Валентина Славова

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
Приемно време:
Вторник 11:30-13:00 201 II Корпус
Сряда 17:30-19:00 201 II Корпус

Професионална автобиография:


Валентина Славова е преподавател по практически испански език.

Завършва специалност Приложна лингвистика - Испански и Френски, магистър преводач и филолог със специализация по бизнес администрация във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 1997.

Работила е като преводач на свободна практика и е преподавала испански език и превод във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” (1998 – 2004 г.) и в НБУ като хоноруван преподавател (2005 - 2007 г.).

От 2007 г. е щатен преподавател в НБУ. Води курсове по „Практически испански език“, „Техники на писмения превод“, „Превод на административно-правни документи“, „Специализиран писмен превод” и др. в бакалавърска програма „Испанистика“.

Научните й интереси са в областта на теорията и практиката на превода.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: