Електронен каталог

доц. д-р Анушка Леви

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
8110371 - за съобщения
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


дoц. д-р Анушка (Ани) Леви

Доцент по Теория и практика на превода

Доктор по Испаноамериканска литература

Департамент Романистика и Германистика, Нов български университет

Научни интереси:

Практически испански език;

Теория и практика на превода; Симултанен и консекутивен превод;

История на превода.

Литературата на Испания и Латинска Америка.

Испанска лексикология и фразеология.

Разработва частната теория на превода от испански на български език и обратно.

Работи по теми от съвременната испаноезична литература.

Изследва фразеологията в Библията: социолингвистични аспекти.

Email: alevi@nbu.bg

Научни степени и звания:

Магистърска степен: 1968 г. Дипломна работа “El valor de Heroica de Buenos Aires en la obra dramatica de Osvaldo Dragun”.

Докторска степен: 1984 г. Дисертация “'Роман о диктаторстве' в испаноамерканской литературе (70-е годы ХХ века)”. Mосква, МДУ “Ломоносов”, 1984.

Доцентура: 1991 г. Хабилитационен труд “Табуирана лексика (проблеми, методология, речева ситуация)”.

Професионален опит:

1968-1971 г. - Министерство на външната търговия - Школа за чужди езици: редовен преподавател по испански език;

1969 г. - Министерство на образованието и науката - Школа за чужди езици: хоноруван преподавател по испански език;

1971-2004 г. - Софийски Университет “Свети Климент Охридски” - Катедра по Испанистика и португалистика: редовен доцент;

1994-2004 г. - Нов български университет - Департамент „Чужди езици и литератури”: хоноруван доцент;

2004 г. - Нов български университет - Департамент „Чужди езици и литератури”: редовен доцент.

Преподавателска дейност:

1968 г. – 1971 г. - Министерство на външната търговия - Школа за чужди езици

1969 г. - Министерство на образованието и науката - Школа за чужди езици

1971 г. – 2004 г. - Софийски Университет “Свети Климент Охридски”

1994 г. – 2004 г. - Нов български университет – хоноруван доцент

2004 г. – Нов български университет – редовен доцент

Научни публикации (извадка без библиографски данни):

- “Някои черти към портрета на Габриел Гарсия Маркес”. С. 1983.

- Facetas del amor en la Novela Hispanoamericana del lustro 1980-1985. Сантяго де Куба, 1988.

- “Антидиктаторский роман 70-х годов в испаноамериканской литературе”. Москва, 1988.

- “Някои въпроси, свързани с превода на табуирана лексика”. С. 1989.

- “Табуирана лексика (проблеми, методология, речева ситуация)”. С. 1991.

- Un lugar digno en el acervo cultural bulgaro. С. 1992.

- La Fraseologia en la Biblia (aspectos sociolinguisticos: un intento de metodologia). С.1998.

- La Generacion del 98 al bulgaro. Мадрид, 1998.

- La literatura hispanica en Bulgaria (traducciones, ensenanza, perspectivas). Aтина, 2000.

- La traduccion del espanol al bulgaro: sistema, norma, uso (esbozos para una Teoria de la traduccion del espanol al bulgaro y viceversa). С. 2002.

- Interferencia, literalidad y traduccion. С. 2003.

- El sintagma verbal en espanol y en bulgaro: problemas de la traduccion. С. 2005.

- Ivan Kanchev en sus 70 anos. С. 2005.

- Предговори към български издания на произведения от испанската и испаноамериканската литература - различни години.

Учебници:

- Coleccion de textos para traduccion y analisis - IV ano. С. 1988, ІІ изд. 1993.

- Hablamos espanol (Наръчник по разговорен испански език) към телевизионния курс - част І. С. 1991 (съавтор).

- El espanol ?A saber mas y mejor!. С. 1999 (съавтор), ІІ изд. 2001.

- ?El espanol? ?Querer es poder!. София, 2004 (съавтор)

Награди:

национални:

Годишна награда на Съюза на преводачите в България, 1981;

Орден “Св.Св.Кирил и Методий”, І степен, 1985;

Златна значка на Съюза на преводачите в България, 1986.

чуждестранни:

Испания: Дама на Ордена “За граждански заслуги”, 1998;

Испания: Офицер на Ордена “За граждански заслуги”, 2003.

Лични данни:

Дата на раждане: 1 септември 1945г.

Езици:

- български – матерен;

- испански, руски, френски – активно, високо равнище (чете, говори, пише);

- италиански, португалски – пасивно, средно равнище (чете, говори слабо);

- немски, английски – пасивно, ниско равнище (чете).

Образование:

- 1963 - средно: 18 СОУ София;

- 1968 - висше: Софийски Университет “Свети Климент Охридски”, Испанска филология;

- 1967 - 1968 - Хавански университет: специализация по латиноамериканска литература;

- 1967 - Хавана - “Цивилизацията на маите”;

- 1978-1984 – Московски Държавен Университет „Ломоносов” – задочна докторантура;


Публикации:


Научни публикации (извадка без библиографски данни):

- Osvaldo Dragun en el panorama del teatro argentino, С. 2010.

- La novela antidictatorial en la lietarura hispanoamericana, С. 2009.

- Аржентинската Майка Кураж, С. 2009.

- La unidad de la traduccion, С. 2009.

- Interferencia, literalidad y traduccion. С. 2003.

- La traduccion del espanol al bulgaro: sistema, norma, uso (esbozos para una Teoria de la traduccion del espanol al bulgaro y viceversa). С. 2002.

- La literatura hispanica en Bulgaria (traducciones, ensenanza, perspectivas). Aтина, 2000.

- La Generacion del 98 al bulgaro. Мадрид, 1998.

- La Fraseologia en la Biblia (aspectos sociolinguisticos: un intento de metodologia). С.1998.

- Un lugar digno en el acervo cultural bulgaro. С. 1992.

- “Табуирана лексика (проблеми, методология, речева ситуация)”. С. 1991.

- “Някои въпроси, свързани с превода на табуирана лексика”. С. 1989.

- “Антидиктаторский роман 70-х годов в испаноамериканской литературе”. Москва, 1988.

- Facetas del amor en la Novela Hispanoamericana del lustro 1980-1985. Сантияго де Куба, 1988.

- “Някои черти към портрета на Габриел Гарсия Маркес”. С. 1983.

Учебници:

- El espanol !A saber mas y mejor!. С. 1999 (съавтор), ІІ изд. 2001.

- Coleccion de textos para traduccion y analisis - IV ano. С. 1988, ІІ изд. 1993.

- Hablamos espanol (Наръчник по разговорен испански език) към телевизионния курс - част І. С. 1991 (съавтор).

- El espanol !Querer es poder! С. 2004 (съавтор)

Курсове от текущия семестър: