Електронен каталог

ас. Петко Стайнов

ас. Петко Стайнов
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
0882990595
Приемно време:

Професионална автобиография:


CURRICULUM VITAE

1. ЛИЧНИ ДАННИ

ИМЕ : Петко Стефанов Стайнов

ДАТА НА РАЖДАНЕ : 07.02.1960

МЕСТОРАБОТА : Нов български университет

АДРЕС : ул. Монтевидео № 21, София 1618

ТЕЛЕФОН :

E-MAIL : petko@staynov.com

2. ДИПЛОМИ

2004: Магистър по приложение на информационните и комуникационни технологии в образованието и обучението от Университета „Луи Пастьор” – Страсбург, Франция

1982 : Филолог, специалист по български език и литература от Софиийския университет „Св. Климент Охридски”

3. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

ОТ 1998 : Директор на магистърски програми към департамент „Информатика”, НБУ, София

ОТ 1997 : преподавател по мултимедия и Интерент технологии в НБУ, София

1994 - 1996 : Завеждащ отдел „Нови технологии” в издателство „Дидро”, Париж, Франция

1993 - 1994 : Рекламен аналитик във фирма “ANACOM”, Париж, Франция

1992 - 1993 : Преподавател по мултимедийни приложения към Националния институт за източни езици и цивилизации, Париж, Франция

1990 - 1993 : Научен сътрудник в Центъра по многоезиково инженерство към Дома на науките за човека, Париж, Франция

1985 - 1990 : Научен сътрудник в Института по български език и в Лабораторията по лингвистично моделиране към Координационния център по информатика и изчислителна техника на БАН

4. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

френски – писмено и говоримо

английски – писмено и говоримо

руски – писмено и говоримо

6. ПУБЛИКАЦИИ

(with V. Garnizov et A. Angelov) Theses for an ethnopragmatics, in M. Stamenov (ed.) - Current advances in semantic theory, Amsterdam : J. Benjamins, 1992;

Parole et idologie ethnoregionale : un cas ethnopragmatique, in : M. Balat & J. Deledalle (eds.) Signs of humanity : l'homme et ses signes, vol. 3, Berlin : Walter de Gruyter, 1992;

Image-schemata and grammatical constructions, in G. Gargov & P. Staynov (eds.) - Explorations in language and cognition, Amsterdam, J. Benjamins, 1993;

(with G. Gargov) Introduction, in : G. Gargov & P. Staynov (eds.) - Explorations in language and cognition, Amsterdam, J. Benjamins, 1993;

Multimedia or Unimedia, that is the question, in : S (European Journal for Semiotic Studies), vol. 6 (2) 1994.

(with V. Vassilev and C. Kostov) Web-enabled Database Access – a Key for Establishing of National-wide Information Services, in : Proceedings of the International Conference “Research for Information Society”, Warsaw, Institute of Telecommunications, 1998

Archweb BG, in: Z. Stancic and T. Veljanovski (eds.) – Computing Archaeology for Understanding the Past, BAR International Series 931, 2001

(with R. Stefanova) - Integrated Environment for CAL Applications in the Field of Archaeology, in M. Doerr and A. Sarria (eds.) Proceedings of the 29th CAA conference held at Heraklion, Crete, Greece, April 2002, Athens, 2003

(with V. Slavova) Principes de partage de ressources pedagogiques pour la conception de cours en ligne dans un cadre universitaire, in Colloque « Developpement durable : lecons et perspectives », Ouagadougou, 2004


Публикации:


. ПУБЛИКАЦИИ

(with V. Garnizov et A. Angelov) Theses for an ethnopragmatics, in M. Stamenov (ed.) - Current advances in semantic theory, Amsterdam : J. Benjamins, 1992;

Parole et idologie ethnoregionale : un cas ethnopragmatique, in : M. Balat & J. Deledalle (eds.) Signs of humanity : l'homme et ses signes, vol. 3, Berlin : Walter de Gruyter, 1992;

Image-schemata and grammatical constructions, in G. Gargov & P. Staynov (eds.) - Explorations in language and cognition, Amsterdam, J. Benjamins, 1993;

(with G. Gargov) Introduction, in : G. Gargov & P. Staynov (eds.) - Explorations in language and cognition, Amsterdam, J. Benjamins, 1993;

Multimedia or Unimedia, that is the question, in : S (European Journal for Semiotic Studies), vol. 6 (2) 1994.

(with V. Vassilev and C. Kostov) Web-enabled Database Access – a Key for Establishing of National-wide Information Services, in : Proceedings of the International Conference “Research for Information Society”, Warsaw, Institute of Telecommunications, 1998

Archweb BG, in: Z. Stancic and T. Veljanovski (eds.) – Computing Archaeology for Understanding the Past, BAR International Series 931, 2001

(with R. Stefanova) - Integrated Environment for CAL Applications in the Field of Archaeology, in M. Doerr and A. Sarria (eds.) Proceedings of the 29th CAA conference held at Heraklion, Crete, Greece, April 2002, Athens, 2003

(with V. Slavova) Principes de partage de ressources pedagogiques pour la conception de cours en ligne dans un cadre universitaire, in Colloque « Developpement durable : lecons et perspectives », Ouagadougou, 2004

Курсове от текущия семестър: