Електронен каталог

доц. д-р Станислав Иванов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
8110682
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Станислав Асенов Иванов

Предпочитана длъжност: Преподавател в университет

Сфера на работа: Образование

Трудов стаж:

от март 2001 – продължава

Заемана длъжност или позиция: доцент

Основни дейности и отговорности:

1. Преподаване – курсове по: компютърна графика, алгоритми и структури данни, езици за програмиране С++ и Java, обектно ориентирано програмиране.

2. Консултиране на студенти, ръководство и рецензиране на дипломни тези.

3. Контрол на преддипломния стаж и организация на дипломни защити. .

Име и адрес на работодателя: Нов български университет, ул.Монтевидео 21,

май 1991– до март 2001

доцент

преподаване, научни изследвания, разработка на програмни средства за компютърно подпомагане на конструирането

Катедра Основи и технически средства за конструиране,

Технически университет - София

от декември 1987 – до май 1991

гл. асистент

преподаване, научни изследвания, разработка на програмни средства за компютърно подпомагане на конструирането

Катедра Основи и технически средства за конструиране,

Технически университет - София

висше образование

от септември 1984 до декември 1987

главен асистент

преподаване, научни изследвания

Катедра Програмиране и използване на изчислителни системи,

Технически университет - София

от септември 1975 г. – до септември 1984

научен сътрудник

научни изследвания, преподаване

Център за приложна математика, Технически университет - София

от 1972 – до 1974

докторант

Механика на флуидите

Дисертация: Метод на вихровия слой за числен анализ на плоски кавитационни течения

Технически университет - София

От 1971 – до 1972

инженер-математик

математика, математическо моделиране

Център за приложна математика,

Технически университет - София

От 1966 – до 1971

машинен инженер

проектиране, производство и експлоатация на хидравлични машини и съоръжения

Енергомашиностроителен факултет,

Технически университет - София


Публикации:


Курсове от текущия семестър: