Електронен каталог

Мария Койчева

Академична длъжност:
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
Приемно време:
Сряда 12:00-13:00 Компютърен цвнтър 1 II Корпус
Сряда 14:45-15:45 Компютърен цвнтър 1 II Корпус
Четвъртък 11:15-13:15 Компютърен цвнтър 1 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: