Музеология

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Музеология
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. HACB613 Балкански фолклорно-митологични представи HACB712 Семинар "Подготовка на текст за публикуване "
 • проф. Руси Маринов, д.н. HACB695 Неформално образование и нови медии
 • проф. д-р Виолета Боянова HACB690 Образователна среда в ранното детство HACB694 Музеи и хора със специални нужди HACB696 Практика: Арт терапия и музеят
 • проф. д-р Ирина Генова HACB669 Художествените музеи - истории и съвременни практики LBRB402 Визуална култура
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLB002 Културна география на България
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB002 Културна география на България
 • проф. Тодор Петев HACB698 Проект: Разработка на образователна програма в НИМ, Музейко, НВИМ, НХГ, Музей на София
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACB687 Семинар: Музеите на София HACB689 Музеят - дешифриране и наратив HACB699 Въображаемият музей: теория и практика на съвременните музеи
 • доц. д-р Възкресия Вихърова HACB685 Семинар: Изкуство и познание: Творчески подходи към неформалното образование JRNB555 Практика: Актьорско майсторство и поведение пред публика
 • доц. д-р Ирена Бокова APLB002 Културна география на България
 • доц. д-р Милена Мутафчиева HACB684 Когнитивно и творческо развитие на детето
 • доц. д-р Наталия Христова HACB692 Семинар: Културния туризъм - основни понятия HACB712 Семинар "Подготовка на текст за публикуване "
 • доц. д-р Петя Асенова HACB697 Семинар: Отвъд учебника: математика и изкуство
 • доц. д-р Соня Алексиева HACB643 Семинар: Музейната публика - музейно преживяване HACB691 Семинар: PR на музеите (със самостоятелни проекти в НИМ, Музейко, НВИМ, НХГ, Музей на София, СХГ)
 • доц. д-р Татяна Шалганова HACB584 Музейна интерпретация на предметната култура HACB689 Музеят - дешифриране и наратив
 • доц. д-р Тони Чехларова HACB697 Семинар: Отвъд учебника: математика и изкуство
 • доц. Борис Данаилов HACB545 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики"
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов ARHB533 Семинар: Археологически изложби
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACB686 Практика: Описание и анализ на художествено произведение
 • гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова HACB684 Когнитивно и творческо развитие на детето
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACB686 Практика: Описание и анализ на художествено произведение
 • д-р Пламен Павлов HACB695 Неформално образование и нови медии
 • д-р Стефанка Кръстева HACB571 История и теория на музеите HACB693 Проект: участие в партньорство музей-училище (Музей на НБУ, галерия УниАРт, НИМ, Музейко, НВИМ, НХГ, Музей на София) HACB698 Проект: Разработка на образователна програма в НИМ, Музейко, НВИМ, НХГ, Музей на София
 • д-р Тодор Петев HACB571 История и теория на музеите HACB643 Семинар: Музейната публика - музейно преживяване HACB644 Проект: Изготвяне и представяне на образователно съдържание (Музей на НБУ, Галерия УниАрт и др.) , използвайки методи на активно учене HACB687 Семинар: Музеите на София HACB688 Проект: Разработка и оценка на изложбено съдържание за семейства със самостоятелни проекти в НИМ, Музейко, НВИМ, НХГ, Музей на София HACB691 Семинар: PR на музеите (със самостоятелни проекти в НИМ, Музейко, НВИМ, НХГ, Музей на София, СХГ) HACB693 Проект: участие в партньорство музей-училище (Музей на НБУ, галерия УниАРт, НИМ, Музейко, НВИМ, НХГ, Музей на София)
 • Магдалена Димитрова HACB690 Образователна среда в ранното детство HACB694 Музеи и хора със специални нужди HACB696 Практика: Арт терапия и музеят
 • Мадлен Янева   HACB643 Семинар: Музейната публика - музейно преживяване HACB691 Семинар: PR на музеите (със самостоятелни проекти в НИМ, Музейко, НВИМ, НХГ, Музей на София, СХГ)