Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен директор студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Телекомуникации
 • проф. д-р Иван Драганов TCMB629 Бизнес планиране и програмиране на FM радио
 • проф. Антони Славински TCMB741 Нормативна пощенска уредба в Република България
 • проф. Маргарита Петкова TCMB717 Цифрови учрежденски централи TCMB819 Комуникационни мрежи на бъдещето
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMB524 Проект: Процеси и устройства в телекомуникациите TCMB834 Проект: Телекомуникационни мрежи от ново поколение TCMB835 Семинар: Антенно-фидерни устройства
 • доц. д-р Валентин Ценов TCMB554 Проект: Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор TCMB630 Проект: Бизнес планиране за мобилни комуникации
 • доц. д-р Васил Къдрев TCMB708 Цифрови системи и мрежи TCMB727 Проект: Корпоративни мрежи TCMB834 Проект: Телекомуникационни мрежи от ново поколение
 • доц. д-р Георги Илиев TCMB301 Математически методи за мрежова оптимизация TCMB513 Практика: Приложна математика
 • доц. д-р Георги Петров TCMB505 Цифрова обработка на сигналите TCMB809 Съвременни конфигурируеми интегрални схеми TCMB824 Практика по електронни комуникации
 • доц. д-р Иван Богомилов TCMB719 Стаж: IP базирани мрежи и технологии
 • доц. д-р Панайот Илиев TCMB505 Цифрова обработка на сигналите TCMB624 Стаж: Основи на цифровите системи за предаване
 • доц. д-р Росен Пасарелски TCMB406 Увод в мобилните комуникации TCMB524 Проект: Процеси и устройства в телекомуникациите TCMB525 Практика: Радиокомуникационни системи и технологии TCMB616 Практика: Спътникова и кабелна телевизия TCMB621 Основи на радиокомуникациите TCMB719 Стаж: IP базирани мрежи и технологии TCMB801 Системи за мобилни радиокомуникации TCMB835 Семинар: Антенно-фидерни устройства
 • доц. Стефан Стефанов TCMB801 Системи за мобилни радиокомуникации
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова TCMB502 Процеси и устройства в радиокомуникациите TCMB824 Практика по електронни комуникации
 • Ангел Александров TCMB502 Процеси и устройства в радиокомуникациите