Информатика

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Информатика
  • доц. д-р Велина Славова CSCB317 Структури от данни CSCB571 Самостоятелна работа: Алгоритми и структури от данни INFB200 Проект: Програмиране на динамични уеб приложения INFB251 Проект: Програмиране на уеб приложения с бази от данни
  • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова CSCB702 Електронна търговия CSCB775 Самостоятелна работа: Електронна търговия CSCB845 Компютърна сигурност CSCB895 Самостоятелна работа: компютърна сигурност
  • доц. д-р Емил Стоилов CITB301 Архитектури на компютърни системи CSCB012 Мрежи и комуникации CSCB074 Самостоятелна работа: Компютърни системи CSCB092 Самостоятелна работа: Мрежи и комуникации
  • доц. д-р Мария Николова CSCB655 Приложение на е-бизнеса CSCB696 Самостоятелна работа: Е-бизнес
  • доц. д-р Николай Докев CSCB885 Проект: Интернет технологии INFB151 Проект: програмиране в Интернет
  • доц. д-р Юлиана Пенева CSCB405 Бази данни и системи за управление на бази данни CSCB673 Проект: Бази данни INFB251 Проект: Програмиране на уеб приложения с бази от данни
  • гл. ас. д-р Стоян Боев CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB031 Самостоятелна работа: Автомати и изчислимост
  • гл. ас. д-р Филип Андонов CITB331 Програмиране с Python CITB391 Самостоятелна работа: Програмиране с Python CSCB536 Моделиране и реализация на релационни бази данни CSCB573 Самостоятелна работа: Моделиране INFB106 Проект: Програмиране на уеб сайтове INFB200 Проект: Програмиране на динамични уеб приложения INFB251 Проект: Програмиране на уеб приложения с бази от данни
  • гл. ас. д-р Христина Костадинова CSCB854 Съвременни тенденции в Интернет технологиите CSCB885 Проект: Интернет технологии
  • ас. д-р Делян Керемедчиев CSCB688 Скриптови езици за Интернет (PHP) CSCB698 Проект: Скриптови езици