Електронен каталог

доц. Емилия Чаушова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
0895581530
Приемно време:

Професионална автобиография:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

Емилия Йонкова Чаушова

Резюме

Дизайнер, специалист във формообразуване на изделия за серийно производство, с 30-годишен стаж в проектиране и внедряване на специализирани изделия за електроника, приборостроене, медицинска техника,учебно-технически средства, осветителни тела за бита, приложна графика, дизайн за здрави и увредени деца. Гъвкав подход с използуване нанестандартни методи при решаването на конкретни потребителски задачи, непрекъснато самообучение и следене развитието на световните тенденции, търсене на възможности за приложението им в български условия. Добра практика в преподаването на Методика за дизайнерско проектиране.

Областите, в които има придобит опит, включват:

• Разработка на пазарни продукти – иновации, формоизграждане;

• Преподавателска работа – създаване на учебни програми и методики за обучение в дизайнерско проучване и проектиране

Образование

1961-1965 Средно специално, Художествена гимназия, София

1966-1971 Висше училище за изящни и приложни изкуства, Берлин–Вайсензее, клас на професор Хьогнер,

специалност Formgeschtaltung (Дизайн за промишлеността)

Академична степен Магистър

Членство в творчески съюзи

1984 1) Съюз на българските художници (СБХ)- Секция “Дизайн”

1987-1991г - Член на Държавната комисия за дизайн към СБХ

1991 2) Съюз “Подпомагане на развитието чрез средства за игра (игри и играчки за деца с увреждания) - Германия ”

1996 3) Национална асоциация за дизайн и реклама

1996-2002 - Член на управителния съвет

Професионални качества

Специфични умения: В процеса на проектиране - Добро познаване на различни технологии за промишлено производство,умение за съобразяване на нови дизайнерски решения с наличните производствени технологии, умение за

изграждане на алгоритъм за изпълнение в реални производствени условия.

В преподавателската практика – умение за анализ на съществуващи образци, избиране на дизайнерска концепция, избор на подходящи технологии и материали,предвиждане на бъдещи експлоатационни и функционални качества, мотивация на обучаваните за избор на теми и експерименти.

Езици немски – отлично (писмено, говоримо)

руски - добро (писмено, говоримо)

Професионален опит

2004

Организация: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, София, Катедра“Инженерен дизайн”

Длъжност: доцент“ – по научна специалност 02.19.06

„ергономия и промишлен дизайн (формообразуване)”

Описание на работата: Провежданe на лекции и упражнения в бакалавърска програма:по РА- рисунъчен анализ;ИС-изобразителен синтез; ФК- формени категории ; в магистърска програма: ДЖС- Дизайн на жизнена среда; Дизйн на изделия за бита; Дизайн на средства за производство

2001 - 2004

Организация:ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, София, Катедра “Инженерен дизайн”

Длъжност: Хонорован преподавател, “Формообразуване”

Описание на работата: Провеждани упражнения по ПДП “ промишлено и дизайнерското проектиране ”

1995 - 2008

Организация: СРЕДНО ХУДОЖЕСТВЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА,София

Длъжност: Преподавател, Дизайн на средства за игра

Описание на работата: Провеждане на занятия по формообразуване за

производсво от различни материали: текстил, дърво, пластмаса. Проектиране за

деца от различни възрастови групи, Методика на проучване и проектиране,

Преддипломни и дипломни разработки с изпълнение на прототипи.

1972 - 1995

Организация: ЦЕНТРАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ПРОМИШЛЕНА ЕСТЕТИКА, София

(Настоящо име – ЦЕНТЪР ЗА ДИЗАЙН И РЕКЛАМА)

Длъжност: Дизайнер в направление “Електропромишленост”, което обслужва следните промишлени производства: електроника, приборостроене, медицинска

техника, учебно -технически средства, осветителна техника и др.

1972 - 2002

Свободна творческа практика в областта на: осветителни тела за бита, приложна графика, дизайн за деца, пространствено оформление. Разработките са възлагани и одобрявани от Държавните комисии на СБХ по Дизайн, Приложна графика и Пространствено оформление

Лични данни

Дата на раждане: 21.08.1946 г.

Гражданство: българско

Семейно положение: омъжена; съпруг Димитър Димитров Чаушов

Деца: дъщеря Калина Василева, син Стефан Чаушов

GSM 0895581530

Електронен адрес: tsch.emilia@tu-sofia.bg

Участия в конкурси, изложби и творчески семинари,награди

В БЪЛГАРИЯ

От 1976 Участие в Общи художествени изложби, ;в специализираните дизайнерски изложби на СБХ:”Сливенски огньове”, дизайн за детската среда, естетизация на гр.София`89,организирани от СБХ в чужбина изложби: Полша, Чехословакия, Русия; САЩ; Авторска изложба “Кукли”

1984 - Награда за дизайн, Изложба дизайн на “Камъшит”, Силистра

1987 - Награда за дизайн на фамилия осветителни тела, Изложба “Дизайн’87”

1988 – Годишна награда за дизайн на СБХ

1988 – Награда на Асоциация “Индустрия за човека” за цялостно представяне в Обща художествена изложба “Дизайн”

МЕЖДУНАРОДНИ

1985 Международен творчески семинар-конкурс на тема “Мобилни мебели за работно място в дома”; в Баухаус Десау, Германия/ГРАМОТА и трета награда в категория “най-иновационната идея”

1986 Творчески семинар и изложба на тема меки и дървени играчки “Приятели от детството”, Варшава, Полша /Награда на съюза на полските художници приложници и ПЛАКЕТ за меки играчки; Награда на Спонсора и КОМПЛЕКТ ПЛАКЕТИ за интересен проект, представен в конкурса “Роля на играчките за възпитанието на децата”

1989 Световен дизайнерски конкурс “ДЕДЖИДЕКО”, организиран от списание “Дизайн Джърнал”, Южна Корея/СЕРТИФИКАТ за преминаване във ІІ кръг, (корейското правителство спря конкурса)

1990 Международен дизайнерски семинар и изложба “Играчки за рехабилитация на деца”, организиран от ЮНЕСКО и ИКСИД в Баухаус Десау, Германия/ГРАМОТА и ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК за добър дизайн

1993 Семинар-изложба и конкурс “Новости при мечетата” в Зонеберг, Германия “90 години от първия “Теди Беър /Голямата НАГРАДА НА ГРАДА НА ИГРАЧКИТЕ ЗОНЕБЕРГ присъдена от детско жури

1995 Първи световен форум на куклите- изложба-конкурс, журиране от Глобално Куклено Общество – Лондон; Виена, Австрия/ГОЛЯМАТА НАГРАДА на Замъка Лаксембург,КРИСТАЛЕН БОКАЛ и ЗЛАТНА РОЗЕТА за кукла-миниатюра;втора награда,ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК и СРЕБЪРНА РОЗЕТА за кукли от плат

2002 Международен дизайнерски семинар и изложба “Играчки за рехабилитация на деца”, организиран от ЮНЕСКО и , Съюз “Подпомагане чрез средства за игра (играчки задеца с увреждания) –гр.Остероде Германия

2005 от 20.11 до 03. 12. международен творчески семинар и изложба на ЮНЕСКО; организатори:Германия- Fordern durch Sielmittel ; Армения - Word Vision; финансиран от Open Sosieti Institute Assistance Foundation , Armenien; проблематка - дизайн на игрови пособия за рехабилитация на деца с тежки увреждания ;

2006,2-8 април ,Участие в тристранна среща ,Чехия, Армения, България, на тема «Допълнително обучение, насочено към подпомагане на деца с увреждания « ,oрганизатор-„ELPIS” –Бърно; финансирана от програма „Изток-Изток” на Фондация “Институт Отворено общество” , Бърно, Република Чехия; -участие в изложба

2006, 5 април, Гост–лектор Факултет по изкуствата, Университет Масарик, Бърно, Република Чехия - Емилия Чаушова, “Проектиране на играчки за деца с увреждания – Деца проектират за деца” (Emilia Causova, „PROJEKTOVANI HRACEK PRO POSTIZENE DETI – DETI PROJEKTUJI DETEM),

2007,24 май -1 юни Участие в тристранна среща, Чехия, Армения България , организатор ELPIS” –Бърно;финансирана от програма „Изток-Изток” на Фондация “Институт Отворено общество” – Бърно, Република Чехия -изложба на тема «учебни пособия за обучение в игрова форма на деца с увреждания «

2008,26 юни,Лектор в специализиран семинар за обучение на мултипликатори в рамките на Европейския проект ALICE - Чаушова Емилия, „Теория и практика при работа с хора с увреждания”, в центъра на творческия съюз на дизайнери «Fordern durch Spielmittel » Immanuelkirchstra?e 24, Berlin

2008, 24 – 27 септември Чаушова Емилия, С.Ангелова, Б.Георгиева, „Цветовете говорят за характера на нашите студенти”, МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЛКАНКОЛОР 2 – 2008 „ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”, , Международен дом на учените „Ф.Ж.-Кюри”-Варна- съавторство

2008.08 – 11 октомври, Лектор - „Дизайнът на игри и играчки в европейския проект “ALICE”,като средство за алтернативно обучение, включващо креативност - конференция в рамките на БИЕНАЛЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ДИЗАЙН 2008.

01.10.2005 – 30.09.2008 Европейски проект „ALICE” – Алтернативно обучение на възрастни с включване на креативност – методи, насърчаващи творческите способности и потенциала на хора,попаднали в изолация по различни причини, , договор № 225384-CP-1-2005-1-DE-GRUNDTVIG–G1 Партньорите по проекта са Германия, Швеция, България и Италия. Българското участие е в разработка на методика за обучение на възрастни хора с увреждания и експериментиране в 10 семинарни дни.

2009 Участие доклад и презентация Чаушова Емилия - „Специфика на обучението по дизайн чрез рисуване и формени категории” Национална конференция „инженерен дизайн и ергономия 2009–ТУ – София

2011.17 юни- София design week Участие ,лектор - „ Детски хоризонти , дизайн и площадки”

06.07.2010 г.

София доц.дизайнер Емилия Чаушова


Публикации:


Курсове от текущия семестър: