Електронен каталог

ас. Петя Петкова - Сталева

Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
Приемно време:
Сряда 11:30-13:30 312 II Корпус
Четвъртък 9:00-11:00 312 II Корпус
Събота 13:00-15:00 312 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: